Feministyczna perspektywa małżeństwa socjologii

Eseje z socjologii gender. ... Perspektywa feministyczna. Women's Spaces: Class, Gender and the Club. An Anthropological Study of the Transitional Process in Poland; ... Prawo i Sprawiedliwość rozważa przyjęcie ustawy gwarantującej ochronę prawną małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny. ... Typy rodziny ze względu na wariant małżeństwa małżeństwo to związek, w którym można współżyć seksualnie i mieć dzieci przy aprobacie społeczeństwa - trzy elementy małżeństwa: legalność związku, „pierwszeństwo” dostępu seksualnego i reprodukcja; forma zawarcia małżeństwa: porozumienie się partnerów, umowa rodzin ... Perspektywa feministyczna znajdujemy teksty autorek i autorów, którzy spotkali się przy okazji konferencji o tym samym tytule organizowanej w październiku 2017 r. przez Interdyscyplinarne Seminarium Gender oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, małżeństwa, lecz gdy czas ... 24 Bourdieu oraz inni reprezentanci tzw. nowej socjologii ekono micznej zapożyczają jedno z na j- ... Ekonomia feministyczna stara się p rowadzić badania, ... 5 miesięcy + 20% stron wydruku 12,60 zł. miesiąc + 15 stron wydruku 7,56 zł. tydzień + 10 stron wydruku 6,92 zł. 24 godziny + 5 stron wydruku 4,92 zł Marta Bucholc Chłód intymności. „Uczucia w dobie kapitalizmu” Evy Illouz Polski tytuł książki Evy Illouz brzmi: „Uczucia w dobie kapitalizmu”, co moim zdaniem zdecydowanie niepotrzebnie odbiega od oryginalnego: „Cold Intimacies: The Making of Emotional Capitalism”. Decyzja o zmianie tytułu była, jak sądzę, nietrafna z dwóch względów. Wzgląd pierwszy jest następujący ... Rzeczywistość społeczna (II) - rodzina i pokrewieństwo (WDS 2013/2014 nr 3) Rodzina i funkcje pokrewieństwa w społeczeństwie: najbardziej „pierwotna” struktura społeczna i powszechnik kulturowy; łączy jednostki uznające swoje więzi genealogiczne; definiuje miejsce (status), prawa i obowiązki jednostki w zbiorowości; „terminologia krewniacza” - język (pojęcia) a stopnie ... UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI INSTYTUT SOCJOLOGII KATALOG KURSÓW na rok akademicki 2012/2013 Kraków 2012 1 Spis treści 1. ... a także perspektywa antropologii społecznej reprezentowana przez prof. Andrzeja Waligórskiego – ucznia Bronisława Malinowskiego. ... problematyki migracji, problemów małżeństwa i rodziny oraz zagadnienia ... Artykuł przedstawia zagadnienie macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnościami, rozumianego zarówno jako indywidualne doświadczenie, jak również jako konstrukt społeczny. Perspektywa feministyczna', która odbyła się w Łodzi, w dniach 6-8 października br. ... alternatywy dla małżeństwa” ... Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych UŁ zaprasza na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową 'Wygląd i zdrowie w przekonaniach, zachowaniach i doświadczeniach kobiet i mężczyzn w ...

rodziny - Instytut Socjologii UW